Tehetség – Zene – Olvasás

Kodály és a kóruszeneOlvasás

„A kreatív tehetség nemcsak az egyéni élet, hanem az egész társadalom,

sőt az egész evolúció mozgatója is.”

(Csíkszentmihályi Mihály)

Felhívás
TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS
Debrecen, 2015. április 11.

„Hazánk legnagyobb energiaforrása a szürke állomány” – mondogatjuk nem ok nélkül. A magyar emberek talpraesettsége, találékonysága, ötletgazdag alkotókészsége, egyszerűbben szólva tehetsége, párosulva a megbízhatósággal, szorgalommal, kitartással, tanulékonysággal, a megküzdési stratégiák sokféleségével, már számtalan alkalommal keltett ország- és világszerte méltán megérdemelt figyelmet.
„Kis nemzetek egyetlen esélye a minőség!” – írta Klebelsberg csaknem egy évszázada, s megállapításának igazsága, aktualitása mit sem veszített erejéből. Hogyan bánunk meglévő tehetségeinkkel, ha a PISA 2012-es jelentése szerint a legjobban teljesítők aránya is romlott 2009 és 2012 között?
Időben felismerjük, megfelelően támogatjuk a kivételes teljesítményeket felmutató diákjainkat, gyerekeinket, unokáinkat? Kapnak-e elegendő figyelmet, bátorítást, reményt, önbizalmat, motivációs bázist a még jobb eredmények eléréséhez? Tudunk-e a Pygmalion-effektus működéséről?
Ismerjük-e, alkalmazzuk-e az jobb és bal agyféltekék összekapcsolódását, együttműködését segítő, a művészi (ének, zene, rajzolás, festés, testmozgás), valamint a racionális, verbális funkciók egymásra hatásának, a kölcsönös serkentést eredményező akciók, módszerek sokféleségét? Kikerülhetetlen feladatot jelent ebben a kérdéskörben, ha a hagyományos tehetség (átlag feletti, kiemelkedő teljesítmény) fogalmát kiegészítve figyelmet fordítunk az átlagosnál alacsonyabban iskolázott, hátrányos helyzetű, (mások mellett, bizonyos roma/cigány), szülők gyengébben teljesítő gyerekeire és bennük is meg kívánjuk látni a bizonyára meglévő, jól fejleszthető egyedi adottságot, tehetséget.

A fenti kérdéskörök megvitatására szervez konferenciát 2015. április 11-én (szombaton), Debrecenben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, valamint Neveléstudományi Doktori Iskolája, a városban működő Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, továbbá a Magyar Olvasástársaság. Konferenciánk a kutatás és a gyakorlat termékeny párbeszédét helyezi a középpontba. Ennek megfelelően a nyitó plenáris ülésen, a „lélekpendítő” énekelt versek után, főként elméleti jellegű előadások lesznek, (Balogh László, Hámori József, Bagdy Emőke, Fülöp Márta, Duffek Mihály, P. Stébel Ildikó), majd a délután jelentős részét a jó, a kiemelten fontos gyakorlati (iskolai, könyvtári) példák bemutatásával, megvitatásával töltjük. Ide várjuk a téma iránt érdeklődő, illetve ezzel intenzíven foglalkozó kutatók, pedagógusok, és könyvtáros(tanárok) jelentkezését. A 15-20 perces előadás tartására jelentkező kollégáktól referátumuk 500 karakteres összefoglalóját e-mailben várjuk: 2015. febr. 25-ig a következő címre: hunra@hunra.hu
Az előadások elfogadásáról, netán elutasításáról legkésőbb 2015. március 20-ig mindenki értesítést kap e-mailben. 4 szekció párhuzamos működését tervezzük 13.30 és 15.30 óra között.
1.) Pedagógus- és könyvtárosképzés, a pedagógus és a könyvtáros személyisége,
2.) Óvodáskor és alsó tagozat,
3.) Felső tagozat,
4.) Középiskolások.
A záró plenáris ülésen összegezzük a szekciók munkáját, majd 20 perces áthangoló, lélekemelő, örömteli zenei élménnyel köszönünk el egymástól.

A konferencián előadást tartani nem kívánó, de hallgatóként érdeklődők jelentkezését legkésőbb 2015. március 10-i beérkezéssel ugyancsak örömmel várjuk az alábbi címen:
P. Stébel Ildikó: kodalylibrary@gmail.com

A részvétel kizárólag előzetes jelentkezés és visszaigazolás után lehetséges!

Helyszín: 4032 Debrecen Thomas Mann u 49. http://www.dab.hu/
Konferenciánk tervezett tematikus csomópontjai
Minden egyes témánál egyaránt fontos az elméleti, a kutatási és/vagy a gyakorlati megközelítés.
1. A hazai tehetséggondozás aktuális kérdései, a tehetségpontok erényei.
2. Tehetséggondozás a pedagógus- és könyvtárosképzésben.
3. Az agykutató szempontjai.
4. Személyiség és tehetség.
5. Bartók és Kodály országában mit tudunk, mit gondolunk az ének- és zenetanulás, valamint a tehetségfejlesztés összefüggéséről?
6. A tehetség felismerése, felkészít erre a pedagógus- és könyvtárosképzés?
7. A tehetség, áldás és tehertétel – egyéni bánásmód, egyéni feladatok, egyén és csoport viszonya a kiemelkedően tehetségesek esetében.
8. Olvasásfejlesztés. A legfontosabb fejlesztési módszerek hagyományos és digitális eszközökkel iskolában és a könyvtárban.
9. Zene és olvasás.
10. A tehetség és az olvasás fejlesztése a hagyományos elitképző és az átlagos intézményekben, valamint a „végeken”.
11. Speciális tehetség és/vagy általános személyiségjegy.
12. Korcsoportok, eltérő intézmények.
13. Tehetséges pedagógus az „átlagos” tantestületben.
14. Kísérleti kezdeményezések.
15. Egyéb témák.
Konferenciánkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, ennek köszönhetően részvételi díjat senkitől nem kérünk.
Móré Marianna, a helyi Szervező Bizottság elnöke (Debreceni Egyetem)
Gombos Péter, Nagy Attila szervezők

________________________________________

A konferencia előzetes programja

A nyitó plenáris levezető elnöke Móré Marianna

9.30 – 10.00 Hivatalos megnyitó: énekszó, a Debreceni Egyetem és a Magyar Olvasástársaság 1-1 képviselőjének rövid köszöntője.
10.00 – 10.25 Balogh László A tehetséggondozás kritikus pontjai
10.25 – 10.50 Hámori József A zene szerepe a személyiség fejlesztésében
10.50 – 11.15 Bagdy Emőke A tehetség kibontakozása /egy kutatás üzenetei/
11.15 – 11.40 Fülöp Márta Fenyegetés vagy kihívás: a kiemelkedő teljesítmény pszichológiája
11.40 – 12.05 Duffek Mihály A megfoghatatlan megfogható
12.05 – 12.30 P. Stébel Ildikó: “..hangzó életre bírni a néma berkeket” (Kodály és Debrecen)

A 10.00 és 12.30 közötti előadókat nagy tisztelettel és baráti szeretettel felkérjük, hogy a teljes nap menetrendjének fenntarthatósága érdekében a jelzett okok miatt (projektor, mikrofon, köszöntés), mondandójukat maximum 22-23 percre tervezzék! Megértésüket előre is köszönjük.
12.35 perckor el kell indulnunk a szendvicsek, a víz, az édesség, a kávé, majd 13.20-kor a szekciós termek irányába.

12.30 – 13.20 Ebédszünet
13.30 – 15.30 A szekciók párhuzamos munkája
15.30 – 15.45 Kávészünet
15.50 – 16.30 Záró plenáris – A szekcióvezetők beszámolója 5-8 percben, majd a levezető elnök zárszava.
16.30 – 17.00 Összesen 20(!) perc zene. Ennek szervezője, felelőse P. Stébel Ildikó! Nagy tisztelettel kérjük és vele együtt mindnyájan mindent megteszünk annak érdekében, hogy legkésőbb 17.05 órakor fizikailag fáradtan, de szellemiekben gazdagon, lélekben felfrissült, örömteli állapotban köszönhessünk el egymástól.