A Magyar Olvasástársaság konferenciája, Debrecen 2015.április 11.

HUNRA Konferencia Stébel Ildikó
P.Stébel Ildikó

 

„TEHETSÉG – ZENE – OLVASÁS”

Debrecen 2015. április 11.

A konferencia a Magyar Olvasástársaság (Dr.Gombos Péter elnök) égisze alatt (Dr. Nagy Attila tiszteletbeli elnök a konferencia fő szervezője) – NKA támogatásával – a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, (Dr. Móré Mariann) valamint Humántudományi Doktori Iskolája, (Dr.Pusztai Gabriella ) a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola – AMI (P.Stébel Ildikó )együttműködése révén jött létre.

A nyitó plenáris előadásai:

Balogh László (DE) professzor úr a tehetséggondozás fontosabb tényezőiről tartott előadást- a tehetség korai felismerésének fontosságát hangsúlyozva. Hámori József (SOTE) akadémikus a zene, kiemelten az ének és az olvasás agyféltekét aktivizáló, jelentőségéről beszélt. Bagdy Emőke (KGRE) professzor asszony 15-17 évesek körében végzett kutatásából ismertetett gondolatokat- szülői és pedagógusi felelősség semmi mással nem pótolható jelentősége, a tehetség felismerésében, és annak fejlesztésébe. Fülöp Márta (MTA, ELTE) professzor asszony a tehetség és érvényesülése körüli problémákat vázolta előadásában. Duffek Mihály (DE), zongoraművész, professzor úr a zenei tehetség problémakörét világította meg előadásában.  P.Stébel Ildikó a Kodály Zoltán Zeneművészeti SZKI könyvtárostanára Kodály és Debrecen című előadásában a város zenei múltjáról , a debreceni zeneoktatásról, zenei életéről –  Kodály Zoltán a városhoz és az iskolához fűződő kapcsolatáról , a Kodály Zoltán Zeneművészeti névadásáról, Kodály Zoltán jelentőségéről  a komplex ember nevelésében – beszélt előadásában.

HUNRA Konferencia Hámori József
Hámori József

 

A tanácskozás méltó keretét adta a Sáriné Szebenyi Judit által össze állított zenei műsor, melyben a Szeredás együttes(művészeti vezető Kálmán Péter „Cucás”, ) és a Kodály Zoltán Zeneművészeti SZKI és Zeneiskola AMI népzene tanszakos növendékei adták elő Kodály Zoltán gyűjtéséből „Tüzit megrakja” és „A százhangú orgona” népzenei műsorukat. A növendékek felkészítő tanára Sáriné Szebenyi Judit.

A nap folyamán négy párhuzamosan dolgozó szekció az iskolai, könyvtári tevékenységben zajló példák bemutatásával, s annak megbeszélésével telt el, az óvodáskor, az alsó tagozat, a középiskola, valamint a pedagógusképzés szintjén. Több mint negyven előadásról a záró plenárison a szekció vezetői mondták el továbbgondolkodásra is módot adó összegzésüket.

Dr. Nagy Attila közlésében, megfogalmazásában a konferencia tanulsága:

1.)   Főként nem tantárgyakat oktatunk, hanem sokkal inkább gyerekeket, fiatalokat, személyiségeket nevelünk a magunk legjobb szaktudása, szeretete, valamint személyiségünk egészének mozgósítása révén.

2.)   Mind a zene, mind az olvasás szükségképpen a két agyféltekét egyszerre működésbe hozó, a személyiség egészét (racionalitás, érzelmek, intuíció, kreativitás, belső fantázia-képek készítése) mozgósító, felszabadító és fejlesztő hatású.

Konferenciánk teljes programja megismerhető, a Magyar Olvasástársaság honlapján. http://www.hunra.hu/

 

 

A konferencia zárása A Szerdás együttes
A konferencia záró plenáris
A Szerdás együttes