Szakmai konferencia OFI – TÁMOP 3.1.15. projekt

Szakmai konferencia OFI TÁMOP 3.1.15. projekt

2015.május 20.

OFI Konferencia
OFI Konferenci (foto ofi)

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 „Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című kiemelt projekt célja a tudását és módszertani felkészültségét folyamatosan megújítani képes pedagógusok támogatása, innovációs készségük fejlesztése, ennek megfelelően a projekt támogatja a pedagógusok horizontális tudásmegosztását, valamint szakmailag segíti a Nemzeti Pedagógus Kar NPK kiépítését

A konferencia előadói, előadásai

„A Nemzeti Pedagógus Kar és a könyvtárak” címmel Sipos Mónika (elnökjelölt, Nemzeti Pedagógus Kar Könyvtár-informatikai tagozat) előadását hallhattuk. Elmondta , hogy a tagozat célja : egységesítse a könyvtárostanárok feladatait, tárgyi feltételeit, továbbá, hogy segítséget, információkat nyújtson az iskolai könyvtárosoknak lehetőségeikkel kapcsolatban. Kiemelte, hogy az iskolai könyvtáros pedagógiai és könyvtárosi feladatokat is ellát. Mint mondta, értékes, innovatív, kreatív, nagy tudás birtokosai a könyvtárpedagógusok.

Kerber Zoltán (szakmai vezető, TÁMOP 3.1.15. – OFI) „Pedagógiai munka támogatása az innováció és tudásmenedzsment eszközeivel” címmel tartott meg előadását. Bemutatta a TÁMOP 3.1.15. programot, amelyben nagy szerep jut a könyvtáraknak. A projekt szervezésében szakmai napok várhatók, ahol jó gyakorlatok megosztására is lesz lehetőség. Az elmúlt években sokféle tudástár, adatbázis épült különböző projektek keretében (pl: Iskolatáska, Tudástár, TÁMOP 3.1.1., TÁMOP 3.1.5., TÁMOP 3.1.2-B, zanza.tv), a TÁMOP 3.1.15. célja, hogy ezek a szétszórt információk egységesen, könnyen megtalálhatóak legyenek. Meglévő gyakorlati tudás, pedagógiai gyakorlat megosztása, leírásához is szükséges egyfajta tudás, amivel a könyvtárostanárok rendelkeznek. Ezért a könyvtárak szerepe a tudás disszeminációjában jelentős, mivel a klasszikus könyvtárak oktatási célú kulturális centrummá válhatnak az internet, informatika és az innovatív könyvtáros pedagógusok segítségével. A projekt célja még, hogy kutatók, könyvtárosok, gyermek- és ifjúsági irodalmat oktató tanárok, segítségével országos hálózatot hozzanak létre. A projekt együttműködési megállapodást ajánl, melynek segítségével be lehet bekapcsolódni ebbe a munkába.

A Nemzeti Köznevelési Portálról (NKP) Kovács Katalin (alprojektvezető, OFI) beszélt. Mint mondta, elkezdődött a keretrendszer belső tesztelése, a napokban elkezdődik a tartalmak feltöltése is, szélesebb körben nyáron folytatódik a kipróbálás, főleg szaktanácsadók bevonásával. Mindenki számára várhatóan szeptembertől lesz elérhető a Portál. Az NKP-n elérhető különböző tartalmak (pl.: tesztek, videók, tudáspróba feladatsorok, kérdéssorok) a kerettantervekhez és Nat-hoz illeszkednek. A Portálon lévő funkciók egy része bejelentkezés nélkül is használható lesz, de különböző szerepkörök (tanuló, pedagógus, szülő) segítségével történő bejelentkezéssel további lehetőségek is elérhetővé válnak. Az elektronikus tankönyvek testre szabhatóak lesznek, lehetőség nyílik saját tartalmak feltöltésére, tanulási útvonalak készítésére, az órai és otthoni tanulás támogatására. Technikai és szakmai publikálási eljárásrend garantálja majd az NKP-ra kerülő tartalmak minőségét.

Ezt követően Varga Katalin (igazgató – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum) tartott előadást. Mint mondta, nagy változás következik be a könyvtárak szerepében, elsősorban a digitális világ erősödése miatt, ezért új paradigmára van szükség. A könyvtár feladata immár nem csak a könyvtári állomány kezelése, hanem a személyes és a szervezetben meglévő tudás azonosítása, feldolgozása, rendszerezése, a tudás keletkezésének ösztönzése, gyűjtése. A könyvtár hagyományos szerepe tehát a tudásmenedzsment, de ezen az új felfogáson keresztül lehetőség nyílik az iskolai könyvtárosság megerősítésére.

Sipos Imre (EMMI, Köznevelésért Felelős Államtitkárság – helyettes államtitkár) előadásában a jogszabályi környezetet ismertetette. Kiemelte, hogy közvetlenül a könyvtárak helyzetét érintő változás nincs napirenden. Fontos viszont megjegyezni, hogy azok a nevelési-oktatási munkát közvetlenül segítők, akik pedagógiai végzettséggel rendelkeznek, 2015. szeptemberétől beléphetnek az előmeneteli rendszerbe. Változást jelent továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium mint fenntartó belépése a köznevelési rendszerbe. A Helyettes Államtitkár felhívta még a figyelmet arra, hogy a könyvtári állományfejlesztésre a Kultúráért Felelős Államtitkárság tenderein lehet majd pályázni.

Konferencia OFI Sipos Imre h.államtitkár
Sipos Imre (foto ofi)

 

(ofi)

Henzer Zsuzsanna – Iskolai könyvtári szaktanácsadó, Kőkúti Általános Iskola, Tata) „Jó gyakorlatok – nevelés a könyvtárban” címmel tartott előadást.

Simon Krisztina könyvtárostanár és iskolai könyvtári szaktanácsadó Remetevárosi Általános Iskola, Budapest) „Kincsek a portfólióban – portfólió és tudásmenedzsment” címmel tartott előadást.

Konferencia OFI Sipos Mónika
Sipos Mónika (foto ofi)