Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja 2015. 05. 26-án tartotta közgyűlését a Zeneakadémián

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja 2015. 05. 26-án tartotta közgyűlését a felújított Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Zeneakadémia vendégeként.

A Zeneakadémia

ZENEI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE MAGYAR NEMZETI CSOPORT

Association Internationale des Bibliothèques, Archives et Centres de Documentation Musicaux

AIBM MAGYAR NEMZETI CSOPORT

AIBM taggyűlés a Zeneakadémia Könyvtárában
AIBM taggyűlés a Zeneakadémia Könyvtárában

http://media.lib.unideb.hu/zksz/aibm/index.php

A felújítás után idén márciusban költözött vissza régi-új helyére a Zeneakadémia Központi Könyvtára (Liszt Ferenc tér 8.), ahol közgyűlésünket is tartottuk.

A Zeneakadémia Könyvtára-

Az üdvözlések után Gócza Julianna (AIBM Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke) szakmai beszámolóját hallhattuk az előző évről, Dr. Mikusi Balázs (titkár) az AIBM (IAML) struktúrájának változásairól beszélt, Sárközi Andreától (kincstárnok) gazdasági tevékenységünkről hallhattunk összefoglalót. Gócza Julianna beszámolójából angol nyelvű jelentésünk a nemzetközi szervezet honlapján és a Fontes artis musicae-ben olvasható:

Néhány hír esemény a beszámolóból:

– 2014-ben három fő – Gócza Julianna, Kaizinger Rita és Dr. Mikusi Balázs – képviselte Magyarországot az AIBM éves konferenciáján Antwerpenben. Tevékenységünk és kapcsolatrendszerünk nemzetközi téren is tovább bővült, szervezetünk titkárát, dr. Mikusi Balázst az AIBM Bibliográfiai Bizottsága második ciklusra is megválasztotta alelnöknek, valamint felkérték, hogy vegyen részt a szervezeti struktúra átalakítását felügyelő bizottság munkájában (Ad Hoc Committee on Organizational Structure).

AIBM taggyűlés A Zeneakadémián- Dr.Mikusi Balázs
AIBM taggyűlés A Zeneakadémián- Dr.Mikusi Balázs

– az AIBM Magyar Nemzeti Csoport felügyelete és szakmai irányítása alatt tovább folyt a kurrens magyar zenei szakirodalom szemlézése, valamint az adatok bevitele a Répertoire International de la Littérature Musicale (RILM) adatbázisba. 2013 óta ismét aktív tagjai vagyunk a zenei kéziratok nemzetközi bibliográfiáját készítő Répertoire International des Sources Musicales (RISM) projektnek. A rekordok Bárdos Kornél városmonográfiáinak (Eger zenéje 1687–1887, Győr zenéje a 17–18. században és Sopron zenéje a 16–18. században) Vavrinecz Veronika által összeállított műjegyzékei alapján kerülnek az adatbázisba.

– a Zenei könyvtári ismeretek továbbképzési programunk 3. moduljának indítására is megkaptuk az engedélyt az Akkreditációs Szakbizottságtól. Az első két 30 órás modul a zenei és a könyvtári alapismeretek elsajátíttatását célozza.

A szakmai tervek ismertetése után Dr. Kocsis Géza igazgató mutatta be a felújított Központi Könyvtárat, melynek szervezeti egységéhez tartoznak külön részként a Liszt Ferenc Kutatókönyvtár, a Hangtár, valamint a Kodály Intézet könyvtára (Kecskemét).

Dr.Kocsis Géza igazgató Zeneakadémia Könyvtára
Dr.Kocsis Géza igazgató Zeneakadémia Könyvtára

Az ország legnagyobb zenei gyűjteménye közel 500 000 kotta, 70 000 könyv és 100 féle folyóirat választékával rendelkezik, ezen kívül audiovizuális dokumentumok, szakdolgozatok, disszertációk, elektronikus dokumentumok találhatók állományában. Az Aleph integrált könyvtári rendszert használják: (csatlakoztak nemrég az Alephet is forgalmazó Ex Libris felhasználók nemzetközi csoportjához (IGeLU)

Fischer Annie kiállítás a Zeneakadémián.xJPG
Fischer Annie kiállítás a Zeneakadémián

A Zeneakadémia felújításának kitétele volt, hogy az eredeti 1907-es állapotot tükrözze, így megmaradtak az eredeti bútorok, üvegpadló, polcok, viszont teret adtak a modernizációnak is, így korszerű számítógépek kerültek a könyvtárba , és a raktározási rendszer is megújult.

Az AIBM Magyar nemzeti Csoportjának intézményünk is tagja, képviselője P.Stébel Ildikó

A felújított Zeneakadémia előcsarnoka

a fotókat Zsoldos  Mariann (hangtarnok.hu) készítette