Magyar Könyvtárosok Egyesülete- Association of Hungarian Librarians, Vándorgyűlés Szolnok 2015

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

  1. Vándorgyűlése

Szolnok, 2015. július 16-18.

„A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”

Nyitó Plenáris 2015.Szolnok MKE Vándorgyűlés
Nyitó Plenáris 2015.Szolnok MKE Vándorgyűlés

Helyszín: Szolnoki Főiskola

http://vandorgyules.vfmk.hu/

az MKE webmagazinja

Idén 80 éves az MKE (1935 – 2015)

Ezt az évet szánjuk az emlékezésre, a 80 egyesületi esztendő felelevenítésére! Történetünk összekapcsolja a háborúkkal, a rendszerváltással, a digitális technológia megjelenésével és az új jogi környezettel ébredező vagy éppen búcsúzó XX. századot a monitoron elérhető XXI. századdal. Benne a könyvtárosok törekvéseivel, szervezetünk reagálásaival, változásaival.

Még csak néhány hét telt el a legutóbbi Alapszabályt módosító küldöttközgyűlésünk óta (2015.02.11). Alapszabályunkat most éppen az új Ptk. követelményeihez igazítottuk. De nemcsak alapszabályunk módosul folyamatosan, követve a jogszabályváltozások miatti előírásokat, hanem működésünk is megújul. Új szervezetek alakulnak, mások megszűnnek az MKE égisze alatt, s ez így van rendjén. Ebben az esztendőben zajlanak a szervezeti választások is, majd ezt követően, május 6-án lesz az MKE elnökség választása is. Tudjuk, hogy új elnöke, új főtitkára lesz egyesületünknek. Legyen ez az év tehát az emlékezés mellett a megújulás éve is.

„Hivatásunk arra kötelez, hogy az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség megőrzését és továbbadását méltóképpen teljesítsük. Küldetésünk, hogy a ránk bízott szellemi vagyont a digitális kor szakmai követelményeinek megfelelően, a tudás és az etikus magatartás iránt elkötelezetten, a jelen és a jövő javára kezeljük. A magunk eszközeivel hozzá kívánunk járulni az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlőség és az információ szabadságának biztosításához.” 2005-ben, az MKE 70. évfordulóján az MKE ezt az üzenetet küldte el az IFLA tagokhoz.

Hivatásunk ma is kötelez. Üzenetünket megújíthatjuk, de ma sem mondhatunk mást, mint azt, hogy hivatásunk szerint kell élnünk, dolgoznunk, képviselnünk a könyvtárügyet.

Ebben az évben az egyéb programok mellett 3 hangsúlyos – emlékező, illetve megújuló – pillanatot élhetünk majd át.

Az első az MKE új elnökséget választó küldöttközgyűlése lesz 2015. május 6-án.

A második a Vándorgyűlés Szolnokon (2015. július 16-18.), aminek a témája: „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár”.

A harmadik pedig a „Magyar Tudomány Napja” köré tervezett országos konferenciánk lesz. Gróf Széchenyi István 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlés ülésén birtokainak évi jövedelmét a Tudós Társaság céljaira kötötte le. Ennek állít emléket a Magyar Tudomány Napja, s mi szeretnénk ehhez kapcsolódva azt bemutatni, hogy milyen a könyvtáros, a könyvtár és a tudomány kapcsolata ma.

Szép és tartalmas programok várnak ránk. Ünnepeljünk együtt!

Fehér Miklós főtitkár

(az MKE web-magazinja)

Könyvtárostanárok a Vándorgyűlésen 2015. Szolnok MKE Vándorgyűlés
Könyvtárostanárok a Vándorgyűlésen 2015. Szolnok MKE Vándorgyűlés
Szakmai kirándulás- Barangolás a Jászságban MKE Vándorgyűlés Szolnok, 2015
Szakmai kirándulás- Barangolás a Jászságban
MKE Vándorgyűlés Szolnok, 2015

 

 foto (http://vandorgyules.vfmk.hu/?page_id=825)