Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége Magyar Nemzeti Csoport Közgyűlése a Zenetudományi Intézetben

Az AIBM Magyar Nemzeti Csoportja,   melynek intézményünk könyvtára  is tagja 2016. április 27-én tartotta éves közgyűlését az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudomány Intézet Könyvtárában.

Benyovszky Mária könyvtárvezető köszöntötte a megjelenteket.

Gócza Julianna (AIBM Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke) szakmai beszámolóját hallhattuk 2015 évről.  (bővebben a csoport honlapján , angol nyelvű jelentésünk a nemzetközi szervezet honlapján és a Fontes artis musicae-ben olvasható)

“Nemzetközi kapcsolatok: 2015-ben  a New York-i Juilliard School adott otthont az AIBM és az IMS közösen rendezett kongresszusának. Az egyhetes tanácskozás a kutatók és a zenei könyvtárosok számára egyaránt izgalmas és fontos témát járt körül: “Music Research in the Digital Age” azaz a zenei kutatómunka a digitális korban. Ünnepi rendezvényre is sor került a kongresszus folyamán. E két nemzetközi szervezet vezetőinek összefogása tette ugyanis lehetővé 50 esztendővel ezelőtt a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) program megszületését. A kongresszuson a szervezet elnöke Gócza Julianna és titkára Dr. Mikusi Balázs képviselte Magyarországot. Gócza Julianna képviselte az AIBM Magyar Nemzeti Csoportot a nemzeti bizottságok összefogására alakult Forum of National Representatives ülésén. A Johan Eeckeloo, AIBM alelnök vezetette ülés napirendjének középpontjában két téma állt: egyrészt a szervezeti átalakulás/átalakítás jelenlegi helyzete, másrészt a Recent Publications megújítása. A Recent Publications a nemzeti bizottságok által évente összeállított jegyzék (Magyarországról a Zenetudományi Intézet Könyvtára vesz részt a munkában!), amely 2011-ig az AIBM folyóiratában, a Fontes artis musicae-ben jelent meg, azóta pedig a honlapon olvasható. Dr. Mikusi Balázs, a Bibliográfiai Bizottság alelnöke, levezető elnöke volt a Bizottság egyik ülésének, továbbá részt vett a szervezeti struktúra átalakítását felügyelő bizottság (Ad Hoc Committee on Organizational Structure) munkájában. Nagy érdeklődés kísérte A Vaudeville Quotation in Haydn’s Il Distratto and the Aesthetics of the Theatre Symphony című előadását, amely a Research Process and the Emancipation of Scores összefoglaló címet viselő blokkban hangzott el. Nemzetközi adatbázisok: szervezetünk égisze alatt tovább folyt a kurrens magyar zenei szakirodalom szemlézése, valamint az adatok bevitele a Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) adatbázisba.

2015-ben ünnepeltük szervezetünk újjáalakulásának, azaz önálló civil egyesületté válásának 10. évfordulóját. A jubileumi eseményről Szegeden emlékeztünk meg. Az évfordulóról Forty-two versus ten. For the anniversary of the Hungarian National Branch címmel adtunk hírt a Fontes artis musicae-ban.”(Zsoldos Mariann)

A szakmai beszámoló után Sárközi Andrea (kincstárnok) foglalta össze gazdasági tevékenységünket. Következtek a szakmai tervek és a költségvetés megbeszélése. Szó esett a római kongresszusi részvételről és az AIBM közelgő vezetőségválasztásáról, megismerkedhettünk a jelöltekkel, köztük ott van szervezetünk titkára, dr. Mikusi Balázs is.

A Zenetudományi Intézet a magyar Bartók központnak tekinthető, itt található a Bartók Archívum is. Két aktuális Bartók kiállítást tekintettünk meg. Dalos Anna a “Lendület” 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport vezetője a Bartók és kortársai című kiállításon kalauzolt minket, majd Vikárius László a Bartók Archívum vezetője A zongorázó Bartók című kiállítást mutatta be nekünk

 

ZTI3

ZTI1

ZTI . AIBM Közgyűlés. 2016. április 27.JPG Bartók kiállítás.2

ZTI . AIBM Közgyűlés. 2016. április 27. a.JPG JPG

a fotókat Zsoldos Mariann készítette (Hangtárnok)