A Debreczeni Zenede és Rózsavölgyi és Társa cég kapcsolata

Mint ismeretes, intézményünk könyvtára az alapítás óta létezik.A gyűjtemény alapját az gazdag ajándék vetette meg, amelyet a Zenede 1865-ben kapott a Rózsavölgyi és Társa cégtől.A bőkezű ajándék 1865-ben jutott iskolánk könyvtárába, amikor is a kiadásukban megjelent összes zeneművek egy-egy példányát felajánlották, meleg hangú levél kíséretében, amelyben biztosították a Zenedét, hogy kiadványaikat a jövőben is, díjtalanul megküldik.
Az akkori kottatár darabjai ma is megtalálhatók könyvtárunkban, sajnos erősen megfogyatkozva, mivel a gyűjtemény sok, vészterhes időt élt át. A történelmi események, a gondatlan és hozzá nem értő kezelés nagyon sok kárt tett a könyvtár állományában. A meglévő ominózus dokumentumokat, lehetőség szerint restauráltatjuk, a muzeális gyűjtemény számára nyilvántartjuk. Az említett Rózsavölgyi kották között, néhányban fellelhető Grinzweil Norbert kézjegye. A könyvtár birtokolja többek között a cég első munkáit; Erkel és Liszt zeneművek kottáit. A Zenemű kereskedés által indított Zenészeti Lapok folyóirat, könyvtárunk értékes darabja. Számba vételük, restaurálási munkálataik jelenleg is folyik.