A Debreczeni Zenede és Liszt orgonája

Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia, régi orgonájának szétszedett részeit1907-ben a Kultuszminiszter a Debreceni Zenedének ajánlott fel, bármely elfogadható áron való megvételre.Ezen intézkedése által a miniszter, a közadakozásból létesült és fenntartott Debreczeni Zenede kulturális jelentőségét kívánta méltányolni. Két irányban is rászolgáltunk a kitüntetésre- az olcsó tandíj, hogy a szegény rétegek is hozzá jussanak a zenetanuláshoz, másrészt a zeneiskolai célra tervezett és emelt palotájának fölépítésével, miáltal hazánk összes zenetanintézetét megelőztük.
Az orgona nagysága, nem tette lehetővé a koncert teremben való elhelyezését, ezért, a nagy hangversenyterem felépítésére várva – amit a városiasítás után a város, szerződésben nyugtázott- reménykedtünk a megvalósításában- így az orgona elhelyezésében is. Az orgonarészek ez ideig 1615 korona 50 fill. – be kerültek, szakember becslése szerint 12.0000 korona értéket képviselnek. Az orgona Liszt Ferenc számára készült, darabjai jelenleg a Berettyóújfalu –i Református templom szép mívű orgonájának része. A templom orgonáját Besnyő Ferenc nagyváradi mester építette 1840-ben. Ehhez illesztették hozzá Dangl János aradi mester 1882-ben készített orgonáját 1933-ban. Ez eredetileg Liszt Ferenc számára készült a budapesti Zeneakadémián. Amely a Debreczeni Zenedének ajánltatott fel. A Debreczeni Zenede a fenti okok miatt megvált a hangszertől. Árokháti Béla terve alapján Rieger Ottó egyesítette a két hangszert 1936-ban. Mivel a Zenede, az új és nagyobb koncertterem megvalósulást- ahol ezt a hangszer fel lehetett volna állítani- nem látta megvalósíthatónak- a Református egyháznak adta. Így került Liszt Ferenc orgonája Berettyóújfaluba, a Debreczeni Zenedéből.