A Debreczeni Zenede Alapítványának, támogató tagjai

A becsületes gubacsapó céh, Vagy a Hatvan utcai polgár Tóth István támogatása, mind-mind fogalom ma már… Tiszteletbeli tagok között ott találjuk (A teljesség igénye nélkül) Ábrányi Kornélt Bethlen János grófot. Brassai Sámuelt Csanak Józsefet Doppler Ferencet Doppler Károlyt Engesszer Mátyást Erkel Ferencet Griczweilt Norbertet (Rózsavögyi cég tiladonosa) Huber Károlyt Hubay Jenőt Mátray Gábort Mosolyi Mihályt Popper Dávidot Reményi Edét Szénffy Gusztávot Volkmann Róbertet És még sokan másokat is…
Csoportosításuk hivatás szerint:
  • Az Uralkodóház tagjai
  • Főnemesesség, zászlós urak
  • Városi testületek, állami, megyei városi hivatalnokok
  • Honoratiorok
  • Föld-házbirtokos, bérlőKereskedő, kereskedői vállalat
  • Iparos iparvállalat
  • Magánzó, s egyéb
  • Sz. Nagy Károly és Cohn Afolf zenedei tanárok – több évig lemondtak fizetésükről a Zenede javára.
  • Az István Gőzmalom,
  • az I. Takarékpénztár.
A támogatók névsora, több mint fantasztikus összefogásról árulkodik. A Híres vendéglős Fehér Herman mellet ott találjuk Rickl Zelmos kereskedőt, Jablonczay Kálmán birtokost – Szabó Magda nagyszüleit)