A Kodály terem freskója, avagy egy zseniális festőművész és Debrecen

A Kodály terem mennyezetén látható mennyezetfestmény Mirkovszky Géza művészi ecsetjét dicséri. A nyers vakolatra készült freskó, temperafestmény, a zenét allegorikus csoportban ábrázolja. (Lotz felfogásához közelítő, lebegő megjelenítés – Mirkovszky Lotz tanítvány volt. Festő, és építész, Hansen tanítvány is.)  Postamenten felépített orgona, melyen Szent Cecilia játszik, a komoly egyházi és monumentális zenét jelképezve. Az orgona alatt, az alkotó Géniusz lantot penget, s dicsőítő nemtő nyújt felé babérkoszorút.  Bárányfelhős légben látható az ókori zene allegóriája – hárfázó Múzsa, ettől jobbra álló troubadour a középkori- rokoko, barokk alakok és egy tamburinverő nő a vidám érzéki, zenét képviselik. A modern zenét, pódiumon álló énekkar által fejezte ki a festő, az énekkart tipikus karmester vezényli. Az előtéri ballustrádra egy tripost festett, melyen a művészet soha el nem alvó örök tüze ég. Ezt az egész allegorikus kép-csoporzatot, vízi növény és virágfüzér, feston veszi körül, melyet a négy sarokban angyalok tartanak A freskó egy leázás alkalmával az 1980-as években erősen megsérült. Restaurálásakor igyekeztek visszaállítani eredeti pompáját.

Az alkotóművész 27 éves volt, amikor Debrecenbe jött 1882 tavaszán. Sajnos nem volt ideje, hogy zseniális tehetségét csillogtató művek sokaságát hagyja az utókorra , fiatalon egy német elmegyógyintézetben, 1899-ben fejezte be életét. Nagy kár, hogy a történetírás is elfeledte emlékét. Néhány sornyi adat ismerteti munkásságát a magyar művészeti életrajzokban. Részletesebben csak az Allgemeine Lexicon der bildenden Künstler (1930. Lipcse) V. kötete 588 oldalon kaphatunk életéről és művészetéről méltatást. A cikk írója, a művész hátrahagyott alkotásai között említi a debreceni Aranybika Szálló és a Kereskedelmi Társulat dísztermének falfestményeit is.

Mendlik Oszkár akvarellje- melyet Debrecen város készíttetett 1896 ünnepségeire- örökítette meg, az Aranybika Szálló Mirkovszky freskóit, mely sok viszontagság után ma Déri Múzeumban található. Az Aranybika Szálló falfreskóinak munkálatait, 1882 augusztus 20 előtt pár nappal fejezte Mirkovszky Géza, még éjjel is dolgozva, – hogy a szálló tudja fogadni a Dalosversenyre érkezett vendégeket. A “Bika” dísztermének négy sarkában a négy évszak, a pilléreken körös -körül az év 12 hónapja allegorikus ábrázolása volt látható. Kereskedő Társulat dísztermében a festmények témáját a kereskedelem történetéből merítette a művész és tekintettel volt a híres debreceni vásárokra, megkapó tökéletességgel ábrázolva azokat. A két művészi alkotás barbár hozzá nem értése folytán elpusztult.