Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

A verseny meghirdetője az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) – a hagyományoknak megfelelően – ebben a tanévben is meghirdette a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. (A versenyt országos versenybizottság szervezi, melynek személyi összetételét külön dokumentum rögzíti.) OH

A verseny célja a tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs adott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (irodalom, történelem, erkölcstan) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket is.

A verseny kezdetektől fogva, megelőzve annak országos elterjedését, a projektszerű feladatok megvalósításának módszerét alkalmazta, melynek során a tanulóknak komplexen kellett alkalmazniuk információs műveltségüket, a könyvtárak nyújtotta lehetőségek segítségével. Minden évi verseny feladatai egy központi, abban az évben aktuális téma köré szerveződnek

2014-n a Téma: „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora

A kezdetekhez képest bővült a feladatok köre is. 2002-től már az elektronikus adathordozók és az Internet lehetőségeit is megfelelően használniuk kell tudni a versenyen résztvevő tanulóknak.

Iskolánk minden esztendőben indított versenyzőt, versenyzőket, szép eredményeket elérve.

Ebben az évben Balázs Gergely Ádám és Balogh Bence vett részt a versenyen.

A fotókon Balázs Gergely Ádám és felkészítő tanára P.Stébel Ildikó –  a verseny alkalmával rendezett ünnepségen.

P. Stébel Ildikó felkészítő tanári dicséretben részesült, Balázs Gergely Ádám aki a megyei rangsorban 4. helyezést ért el és Balogh Bence – szereplésükért oklevelet kaptak.

Gratulálunk diákjainknak!

 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 01jpg