Nyitvatartás

H-K: 10:00-16:30
SZ-CS: 8:00-14:30
P: 8:00-14:00

Elérhetőség

Könyvtári munkatársak

ZELEI ZSOLTNÉ

KÖNYVTÁROSTANÁR

CSOBÁN GYULA ENDRE, JASKÓ SÁNDORNÉ

KÖNYVTÁROS-ASSZISZTENSEK

Muzeális gyűjtemény

Könyvtárunk folyamatosan rendelkezésre álló szigorúan őrzött dokumentumai alkotják a kutatási célokra felhasználható muzeális gyűjteményt.

TIOP-1.2.3-11/1-2012-0065

„TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ” ”Kodály Könyvtár”-Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése

  • Projekt időtartama: 2012. 07. 01- 2012. 12. 31.
  • Kedvezményezett: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Vár utca 1.
  • A projekt támogatásának összege: 5.500.000 Ft.
  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A pályázatban résztvevő közoktatási intézmény nagy múltú könyvtárának tevékenysége százados múltra tekint vissza. A közoktatás és zeneművészeti képzés, zeneoktatás könyvtáraként magas szakmaisággal szolgálja könyvtári eszközökkel az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakat, valamint az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Feladatvállalása a könyvtárhasználati oktatás korszerű eszközökkel történő megvalósítása, a tanulók képzése az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére. Az iskolai könyvtár az oktatás ezen fázisában a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférést és hatékony gyors szolgáltatást nyújt. Támogatja a szolgáltatás-fejlesztéssel összefüggő infrastrukturális beavatkozásokat, a közoktatás könyvtárainak rendszerbe kapcsolását, mely mennyiségi és minőségi infrastruktúra-fejlesztést céloz. A könyvtárak szolgáltatásai közel egyezőek: információszolgáltatás, könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása, kölcsönzése, számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása. A könyvtárak között könyvtárközi kölcsönzés keretein belül történik az együttműködés. Általánosan jellemző a projektben résztvevő könyvtár infrastrukturális felszereltségének hiányossága, elhasználtsága, korszerű hardver és szoftver eszközök elavultsága, illetve hiánya. A könyvtár az iskola profiljának megfelelő oktatás, képzés műhelye, magas szintű támogatója kíván lenni. Ehhez szükséges a szakmai felkészültség, az információ, a tudás elsajátítása modern könyvtár-informatikai felszereltséggel. A könyvtár képzési struktúrájából adódóan 100 százalékos kihasználtsággal működik.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0018

„TUDÁSDEPÓ-EXPRESSZ” „IRODALOM A ZENÉBEN-ZENE AZ IRODALOMBAN”

  • Projekt időtartama: 2012. 09. 01- 2013. 05. 31.
  • Kedvezményezett: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4024 Debrecen, Vár utca 1.
  • A projekt támogatásának összege: 34.003.530 Ft.
  • A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A pályázat tartalma: a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében “Irodalom a zenében – zene az irodalomban” címmel. Az elnyert összeg felhasználása részben a könyvtári katalogizáló rendszer és adatbázis, illetve az azzal összefüggő szolgáltatások (többnyelvű interaktív portál kialakítása, RFID dokumentum védelmi rendszer) beszerzésére irányult. A projekt másik nagyon fontos része a könyvtári szolgáltatások informatív szerepének megmutatása a régió általános és középiskolásai számára. Ez utóbbi rész megtervezése során figyelembe vettük a Kodály Zoltán által iskolánkra hagyott szellemi örökséget: “…hangzó életre bírni a néma berkeket.” 6 előadást szerveztünk, ahová 100-130 diákot utaztatunk be Debrecen környéki általános iskolákból (Derecske, Berettyóújfalu, Sárrétudvari). Az előadásokon igyekeztünk megvilágítani a könyvtárnak az oktatásban betöltendő, betölthető szerepét. Tájékoztatást adtunk a projekttel kapcsolatos fejlesztésekről, és zenés-játékos formában igyekeztünk hozzájárulni az iskolai tananyag minőségi kiegészítéséhez.

Bemutatás

Intézményünk könyvtára elődintézményünk, a Debreceni Zenede megalakulásakor jött létre, 1862-ben. A zeneművészeti képzéshez és a közismereti oktatáshoz, a műveltség megszerzéséhez nyújt átfogó forrást, tanításban, tanulásban, kutatásban egyaránt eredményesen járul hozzá az iskola teljesítményéhez, művészi, tanulmányi eredményeihez. A gyűjtemény közel 50.000 dokumentum, melynek háromnegyed része zenei dokumentum; kotta, hangfelvétel, zenei szakkönyv. Védett, a magyar és a magyar nyelvű zeneoktatást reprezentáló zeneoktatás-történeti muzeális gyűjteményében számos unikum található. Valamint könyvtárunkban őrzünk kéziratokat, dedikált kottákat, fotókat, tárgyi emlékeket. A könyvtár ugyan helyhiánnyal küszködik, ám a korszerű technológiák széles tárházát alkalmazza és biztosítja a könyvtári munkafolyamatokban és a használók számára. Működésének fontos része az olvasáskultúra, az információs műveltség elsajátíttatása, a könyvtárpedagógia alkalmazása. A könyvtár az oktató-nevelő munkát, a zeneművészeti szakképzést szolgálja, műhely a felkészüléshez, így zárt könyvtár, az intézmény tanárai, növendékei és munkatársai látogathatják.